måndag 18 mars 2013

Preparations/FörberedelserFirst of July!


Time goes by terrible quickly and though winter season still holds on in Gävle at the moment, the date of departure is approaching fast. The preparations are continuing and we are looking up equipment for our boat quite a lot. For example we have bought a VHF by the model HX-851E. It’s a handheld device with a GPS-transmitter which can come to good use in a misfortunate accident. 

The planed route is to departure from Gävle on the first of July with course set on Öland and Borgholm, then further on to Kiel-canal. We’ve calculated this to take approximately two weeks depending on weather. Do you want to join for a couple weeks or maybe more, 
send us an e-mail or something and let us know!

Karl


Första juli!


Tiden går fruktansvärt fort och trots att vintern fortfarande håller ett järngrepp om Gävle så är det inte alls långt till avfärd. Förberedelserna fortsätter och vi kollar för fullt på utrustning till vår 27fotare, bland annat har en VHF införskaffats av modellen HX-851E. Det är en handburen VHF med inbyggd GPS-sändare som kan komma väl till pass vid ett haveri eller liknande missöde. 

Den planerade rutten är att avgå från Gävle den 1a juli med sikte mot Öland och Borgholm, därefter vidare ner mot Kielkanalen. Detta förutsatt god vind och andra gynnsamma faktorer beräknas ta ungefär två veckor. Är det någon som redan nu vill anmäla sig på denna rutt eller kanske till och med längre så hör gärna av er!

Karl

fredag 1 mars 2013

A Good Idea/En God Tanke


Ahoy!

 

A thought that has been echoing in my mind for a long time is to experience the feeling of traveling the seven seas by wind power. Luckily for me I share this crazy and wonderful idea with my friend Jonas. Last summer we purchased a sailing boat by the brand and model Albin Vega. Currently I am even more convinced this is a great idea. 
 
At the moment the ideas and thoughts about the cruise around the world are developing in to reality and in this blog you will follow us on our journey. Hopefully we will be an inspiration for similar projects and also get advices through this blog. Furthermore we would like to gain friendship with people who are keen on joining the trip since we have a lack of crew at the moment. 

This blog will be updated soon.

Karl


Skepp och hoj! 

 

En tanke som länge har surrat omkring i mitt huvud är hur det skulle vara att ge sig ut på de sju haven med vinden som energikälla. En för mig en svindlande och fantastisk tanke som jag lyckligtvis delar med min vän Jonas. Förra sommaren införskaffade vi oss en segelbåt av modellen Albin Vega och efter det har jag bara blivit mer övertygad.

 Nu börjar idéerna och tankarna om en långfärdssegling att utvecklas till verklighet och i denna blogg kommer vi att förtälja hur vi går till väga. Detta för att förhoppningsvis vara en inspirationskälla till liknande projekt samt för att få tips, råd därtill även att skaffa bekantskap med möjliga medpassagerare.

Vidare info kommer att uppdateras inom kort.

Karl